Urząd

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Boguchwale. Szczegóły i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące RODO i przetwarzania danych można odnaleźć w pliku poniżej lub w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.boguchwala.pl/.

Podręcznik informacyjny

Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) pełni: Daniel Panek, e-mail: iod@boguchwala.pl

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Mateusz Maciejkowicz.


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Gmina Boguchwala - MONITORING

Klauzula informacyjna Gminy Boguchwala w zakresie transmisji obrad rady gminy

Klauzula informacyjna - konsultacje społeczne

Klauzula RODO - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Klauzula informacyjna RODO - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych – usuwanie azbestu