36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. UM: pn. 7:30-15:30 (BOK, USC, RSO do 17:00), wt.-pt. 7:30-15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. UM: pn. 7:30-15:30 (BOK, USC, RSO do 17:00), wt.-pt. 7:30-15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Rewitalizacja

Gmina Boguchwała realizuje projekt pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguchwała 2016-2022" w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Pierwszy etap prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 polegał na wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Kolejnym etapem prowadzenia prac jest przygotowanie dokumentu obrazującego podejmowane inicjatywy inwestycyjne, jak i społeczne w celu prowadzenia procesu przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych w Gminie Boguchwała.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała to z jednej strony to niezbędny dokument, który pozwoli gminie sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej w nowej perspektywie unijnej, z drugiej - jest okazją do wspólnej refleksji, co jest pilnego w gminie do zrealizowania, co może pomóc w budowaniu naszej wspólnej, lokalnej tożsamości, oraz w znajdowaniu rozwiązań dla sytuacji i zjawisk trudnych w naszych małych społecznościach.

Opracowywaniu dokumentu towarzyszyć będzie proces konsultacji - będzie on przeprowadzany wielostopniowo i ma na celu zorientowanie się w potrzebach i oczekiwaniach lokalnych wspólnot, tak by lepiej zdiagnozować te obszary, które w największym stopniu potrzebują zewnętrznego wsparcia.
Zaproszenie na seminarium podsumowujące

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia na seminarium podsumowujące proces tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała. Seminarium odbędzie 30 marca 2017 roku o godz. 13:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Tematyka:

  1. Prezentacja założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała.
  2. Wizja, cele strategiczne dla obszarów wyznaczonych do rewitalizacj.
  3. Zadania inwestycyjne i społeczne w Lokalnym Programie Rewitalizacji.
  4. Efekty Rewitalizacji.
  5. Plan finansowy LPR dla Gminy Boguchwała
  6. Harmonogram wdrażania.
  • Data aktualizacji: 2020-02-23 00:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 11 343 734