36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Sprawy obywatelskie

Dowód osobisty

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie dowodu osobistego,
  • kolorowa fotografia o wym. 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku).

Wniosek można złożyć również w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP - do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB. Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy. Dowód osobisty odbiera się osobiście w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.

Miejsce złożenia dokumentu: parter, pokój nr 1, tel. (17) 87 55 213

Opłaty: brak

Po odbiór dowodu osobistego należy zgłosić się po około 30 dniach osobiście w miejscu złożenia wniosku dowodowego.

Małoletni, którzy nie ukończyli 18 roku życia - wniosek o wydanie dowodu osobistego składa jeden z rodziców lub ustanowiony przez sąd opiekun prawny lub kurator (przy składaniu wniosku nie jest konieczna obecność dziecka, które nie ukończyło 5 lat). W przypadku dziecka, które ukończyło 5 lat wymagana jest jego obecność przy składaniu wniosku. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.


  • Data aktualizacji: 2020-04-08 09:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 11 597 108