36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji wpisany do wykazu województwa podkarpackiego

28 grudnia 2017 roku, podczas XLIX Sesji Rady Miejskiej w Boguchwale, przyjęto zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Boguchwała na lata 2016-2022. W styczniu 2018 roku LPR został pozytywnie zweryfikowany i Uchwałą nr 391/8167/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego wpisany do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022: boguchwala.pl/static/img/k01/LPR%20Boguchwa%C5%82a%20po%20korekcie%20po%20uwagach%20UM_27.12.pdf

  • Data aktualizacji: 2023-06-07 11:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 19 227 568