36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminny Program Rewitalizacji

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała

25 sierpnia 2022 r., podczas LI sesji Rady Miejskiej w Boguchwale, przyjęta została Uchwała LI.564.2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego iobszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała.

Uchwała: https://www.bip.boguchwala.pl/183,28071/28071/art57637.html

  • Data aktualizacji: 2023-06-07 11:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 19 227 521