36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa ul. Krasińskiego w Boguchwale

Krasinskiego 2.jpg,

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Krasińskiego w Boguchwale - droga nr 151702R, wraz z budową przejść dla pieszych zlokalizowanych w km 0 + 285 oraz w km 0 + 440

Całkowita wartość inwestycji: 837 614,98 zł

Środki Funduszu: 394 160,00 zł

Środki własne gminy: 443 454,98 zł

Wydatek finansowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Termin rozpoczęcia inwestycji: XII.2021 r.

Termin zakończenia inwestycji: XI.2022 r.

Zakres robót:

Przejście 1 - Planowany zakres robót do wniosku przewiduje wykonanie 190 m na odcinku od 0+195 do 0+385 chodnika z dostosowaniem parametrów technicznych jezdni do określonych w MPZP osiedla „Koreja” i obejmuje:
- prace przygotowawcze
- poszerzenie konstrukcji jezdni do 5 m
- warstwa ścieralna nawierzchni na całej szer. jezdni
- chodnik jednostronny o szer. nawierzchni z kostki 2 m
- odwodnienie jezdni
- wyniesione i podświetlone przejście dla pieszych
- oświetlenie chodnika
- oznakowanie i roboty wykończeniowe

Efektem robót będzie 190 m odcinek , dostosowany do zapisów MPZP, o szer. jezdni 5,0 m z oświetlonym chodnikiem, odwodnieniem i wyniesionym oraz podświetlonym przejściem dla pieszych, zgodnie z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych.

Przejście 2 - Planowany zakres robót do wniosku przewiduje wykonanie 155 m na odcinku od 0+385 do 0+540 chodnika z dostosowaniem parametrów technicznych jezdni do określonych w ww. MPZP osiedla „Koreja” i obejmuje:
- prace przygotowawcze
- poszerzenie konstrukcji jezdni do 5,0 m
- warstwa ścieralna nawierzchni na całej szer. jezdni
- chodnik jednostronny o szer. nawierzchni z kostki 2,00m
- odwodnienie jezdni
- wyniesione i podświetlone przejście dla pieszych
- oświetlenie chodnika
- oznakowanie i roboty wykończeniowe

Efektem robót będzie 155 m odcinek, dostosowany do zapisów MPZP, o szer. jezdni 5,0 m z oświetlonym chodnikiem, odwodnieniem i wyniesionym oraz podświetlonym przejściem dla pieszych, zgodnie z wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych.

  • Data aktualizacji: 2023-02-03 15:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 18 518 077