Urząd

Gmina Boguchwała, Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale oraz Gmina Rozwadów realizuje wspólnie projekt finansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 "Współpraca społeczności polsko-ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i zachowania lokalnej kultury i historii".

Całkowita wartość projektu to 63 756 euro, w ramach którego stworzone zostaną zakładki na stronach partnerów i konta w mediach społecznościowych, wydana książka promująca polsko-ukraińskie dziedzictwo kulturowe i historyczne, zorganizowane – 2 transgraniczne imprezy kulturalne w gminie Boguchwała (warsztaty ceramiczne, kulinarne, rękodzielnicze, dziewiarskie, tańca regionalnego, wokalne, 2 transgraniczne imprezy kulturalne w gminie Rozwadów (warsztaty rzeźbiarskie, malarskie, dekoracyjne, kuchni tradycyjnej, koncerty plenerowe).

Ponadto Miejskie Centrum Kultury zakupi sprzęt AGD (okap, kuchnię gazową z piekarnikiem, przenośną kuchenkę gazową, zlewozmywak, blat i baterię kuchenną, szafę chłodniczą, zmywarkę gastronomiczną), a Centrum Kultury w Veryn projektor multimedialny, modułową i przenośną scenę oraz 100 krzeseł. Planowane zakończenie projektu w lipcu 2022 r.

logo projektu, flaga Unii Europejskiej, herby gminy Boguchwała i gminy Rozwadów

Polsko-ukraińskie warsztaty kulturalne

W dniach 24-26 czerwca odbyło się drugie wspólne wydarzenie w Boguchwale, podczas którego uczestnicy zapoznali się ze sobą, wymieniali się doświadczeniami związanymi z tradycją, historią i kulturą, omówili również sposoby promocji swoich miast.

W integracji uczestników pomogły zaplanowane warsztaty tj:

  • warsztaty śpiewu z tradycyjnymi obrzędami i sztuka opowiadania z Stefanią Buda wraz Zespołem Nosowiany z Nosówki,
  • warsztaty rękodzielnicze z tworzenia wieńców dożynkowych,
  • knitting academy - sztuka wykonywania obrusów i dekoracji domu,
  • warsztaty kulinarne z połączone z wieczorem regionalnym przygotowanym przez Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca Kompanija Boguchwała oraz pracowników MCK Boguchwała.

Końcową częścią wydarzenia była konferencja podsumowująca, gdzie uczestnicy mieli okazję podzielić się wiedzą zdobytą podczas warsztatów z innymi uczestnikami.

Na warsztaty została zrekrutowana grupa osób w różnym wieku i różnych kultur, co pozwoliło zacieśnić więzi pokoleniowe, zdobyć nowe umiejętności, zachować dziedzictwo kulturowe i przekazać tradycję młodym pokoleniom.

źródło i fot. MCK