36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała:

  • Zadanie 1: Budowa oświetlenia drogi gminnej w Lutoryżu – etap II, dz. 1669
  • Zadanie 2: Budowa oświetlenia drogi nr 1128 na stadion oraz 1152 do granicy w miejscowości Nosówka – II etap
  • Zadanie 3: Budowa oświetlenia wiaduktu w miejscowości Lutoryż – gmina Boguchwała
  • Zadanie 4: Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 108189R w miejscowości Mogielnica
  • Zadanie 5: Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Wola Zgłobieńska

Adres strony: http://bip.boguchwala.pl/15265/15265/art10650.html

  • Data aktualizacji: 2018-11-09 15:20
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 700 989