36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Nadzór inwestorski branży drogowej

Ogłoszenie o zamówieniu: Nadzór inwestorski branży drogowej nad zadaniami:

Zadanie 1: "Budowa chodników w Niechobrzu, Mogielnicy i Lutoryżu"

Zadanie 2: "Budowa chodników w Racławówce i Nosówce" w ramach projektu "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF"

Adres strony: http://bip.boguchwala.pl/15265/15265/art10630.html

  • Data aktualizacji: 2018-12-13 21:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 873 474