36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Nadzór inwestorski branży drogowej

Ogłoszenie o zamówieniu: Nadzór inwestorski branży drogowej nad zadaniami:

Zadanie 1: "Budowa chodników w Niechobrzu, Mogielnicy i Lutoryżu"

Zadanie 2: "Budowa chodników w Racławówce i Nosówce" w ramach projektu "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF"

Adres strony: https://bip.boguchwala.pl/15265/15265/art10630.html

  • Data aktualizacji: 2019-02-20 14:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 210 802