36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi gminnej 108183R w Woli Zgłobieńskiej

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej 108183R w km 3+020-3+690 w miejscowości Wola Zgłobieńska

Adres strony: http://bip.boguchwala.pl/15265/15265/art10628.html

  • Data aktualizacji: 2018-12-13 21:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 873 438