36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała:

Zadanie 1: Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Kalinowej w Boguchwale,
Zadanie 2: Budowa oświetlenia przy ulicy Straszewskiego w Boguchwale,
Zadanie 3: Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej od dz. 1612/4 do 2049 w Boguchwale,
Zadanie 4: Budowa oświetlenia drogi gminnej w Niechobrzu

Adres strony: https://bip.boguchwala.pl/15265/15265/art10620.html

  • Data aktualizacji: 2019-02-20 14:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 210 896