36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Nadzór inwestorski branży drogowej, sanitarnej, teletechnicznej i elektrycznej

Ogłoszenie o zamówieniu: Nadzór inwestorski branży drogowej, sanitarnej, teletechnicznej i elektrycznej nad zadaniami:

  • Zadanie 1: Przebudowa ul. Kolejowej w Boguchwale.
  • Zadanie 2: Budowa ścieżki rowerowej na ul. Kolejowej w Boguchwale w ramach projektu "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF".

Adres strony: https://bip.boguchwala.pl/15265/15265/art10506.html

  • Data aktualizacji: 2019-02-20 08:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 206 589