36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wzdłuż dróg gminnych

Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w miejscowościach: Kielanówka, Racławówka, Nosówka, Wola Zgłobieńska, Zgłobień w ramach zadania pn. "Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała".

Adres strony: www.bip.boguchwala.pl/15265/15265/art10471.html

  • Data aktualizacji: 2019-02-20 14:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 210 858