36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Dostawa sprzętu i wyposażenia do Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa sprzętu i wyposażenia do Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury RAZEM w Niechobrzu w ramach zadania pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF".

Link: bip.boguchwala.pl/15265/15265/art10422.html

  • Data aktualizacji: 2018-12-13 21:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 873 433