36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Przyłączenie do sieci internetowej oraz dostawa łączy internetowych dla gospodarstw domowych

Ogłoszenie o zamówieniu: Przyłączenie do sieci internetowej oraz dostawa łączy internetowych dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Boguchwała w ramach utrzymania trwałości projektu Wyrównywanie szans mieszkańców gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

LINK: bip.boguchwala.pl/15265/15265/art10103.html 

  • Data aktualizacji: 2018-11-09 15:20
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 700 964