36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała:

  • Zadanie 1: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej od dz. 2213/1 do 2213/3 w Boguchwale
  • Zadanie 2: Oświetlenie drogi lokalnej na dz. 1088 w Boguchwale
  • Zadanie 3: Oświetlenie drogi nr 1128 oraz 1152 w Nosówce
  • Zadanie 4: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Mogielnicy

LINK: bip.boguchwala.pl/15265/15265/art10019.html 

  • Data aktualizacji: 2018-12-13 21:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 873 517