36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Nadzór inwestorski branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Ogłoszenie o zamowienu: Nadzór inwestorski branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad zadaniem:

  • Etap 1 pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF – Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrzu
  • Etap 2 pn. Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Niechobrzu

https://bip.boguchwala.pl/15265/15265/art9404.html 

  • Data aktualizacji: 2019-02-20 14:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 210 946