36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Nadzór inwestorski branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Ogłoszenie o zamowienu: Nadzór inwestorski branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad zadaniem:

  • Etap 1 pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF – Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrzu
  • Etap 2 pn. Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Niechobrzu

http://bip.boguchwala.pl/15265/15265/art9404.html 

  • Data aktualizacji: 2018-12-13 21:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 873 587