36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - dostarczenie wyposażenia do świetlic w Gminie Boguchwała

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Boguchwała, 36-040 Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 134, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi: Dostarczenie wyposażenia do świetlic w Gminie Boguchwała.

Dostarczenie wyposażenia do świetlic w gminie Boguchwała zgodnie z załączonym zapotrzebowaniem ujętym w zestawieniu. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym koszt dostarczenia wyposażenia, które pokrywa Wykonawca. Nie dopuszcza się zamówienia częściowego.

Liczba odsłon: 7242
  • Data aktualizacji: 2018-11-09 15:20
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 701 031