36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - dostarczenie wyposażenia do świetlic w Gminie Boguchwała

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Boguchwała, 36-040 Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 134, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi: Dostarczenie wyposażenia do świetlic w Gminie Boguchwała.

Dostarczenie wyposażenia do świetlic w gminie Boguchwała zgodnie z załączonym zapotrzebowaniem ujętym w zestawieniu. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym koszt dostarczenia wyposażenia, które pokrywa Wykonawca. Nie dopuszcza się zamówienia częściowego.

Liczba odsłon: 7365
  • Data aktualizacji: 2019-02-20 08:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 206 746