36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Budowa oświetlenia drogi gminnej w Niechobrzu - Górny Gościniec - etap II

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Niechobrzu - Górny Gościniec - etap II

www.bip.boguchwala.pl/15265/15265/art8538.html

  • Data aktualizacji: 2018-12-11 14:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 859 042