36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Zakup energii elektrycznej w 2016 roku

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup energii elektrycznej w 2016 roku na potrzeby: 1. Energii oświetlenia ulic i miejsc publicznych gminy Boguchwała, 2. Energii elektrycznej w Miejskim Zarządzie Dróg i Nieruchomości Komunalnych, 3. Energii elektrycznej w obiektach GO-KOM w Boguchwale, 4. Energii elektrycznej w obiektach Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale, 5. Energii elektrycznej w obiektach szkolnych gminy Boguchwała.

www.bip.boguchwala.pl/15265/15265/art7863.html

  • Data aktualizacji: 2018-12-13 21:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 873 565