36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Zakup energii elektrycznej w 2016 roku

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup energii elektrycznej w 2016 roku na potrzeby: 1. Energii oświetlenia ulic i miejsc publicznych gminy Boguchwała, 2. Energii elektrycznej w Miejskim Zarządzie Dróg i Nieruchomości Komunalnych, 3. Energii elektrycznej w obiektach GO-KOM w Boguchwale, 4. Energii elektrycznej w obiektach Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale, 5. Energii elektrycznej w obiektach szkolnych gminy Boguchwała.

www.bip.boguchwala.pl/15265/15265/art7863.html

  • Data aktualizacji: 2019-02-20 14:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 210 917