36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Budowa oświetlenia na terenie gminy Boguchwała

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania: Budowa oświetlenia na terenie gminy Boguchwała: 1. Oświetlenie drogi lokalnej Zapłocie-Pólnoc w Woli Zgłobieńskiej - II etap 2. Oświetlenie drogi gminnej w Woli Zgłobieńskiej 3. Oświetlenie drogi lokalnej bocznej ul. DoktoraTkaczowa w Boguchwale - III etap 4. Oświetlenie drogi gminnej w Nosówce 5. Oświetlenie drogi lokalnej w Mogielnicy 6. Oświetlenie drogi powiatowej na dz. ewid. 1004/1 w miejscowości Zgłobień.

www.bip.boguchwala.pl/15265/15265/art7708.html

  • Data aktualizacji: 2019-02-20 14:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 210 542