36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Budowa oświetlenia na terenie gminy Boguchwała

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania: Budowa oświetlenia na terenie gminy Boguchwała: 1. Oświetlenie drogi lokalnej Zapłocie-Pólnoc w Woli Zgłobieńskiej - II etap 2. Oświetlenie drogi gminnej w Woli Zgłobieńskiej 3. Oświetlenie drogi lokalnej bocznej ul. DoktoraTkaczowa w Boguchwale - III etap 4. Oświetlenie drogi gminnej w Nosówce 5. Oświetlenie drogi lokalnej w Mogielnicy 6. Oświetlenie drogi powiatowej na dz. ewid. 1004/1 w miejscowości Zgłobień.

www.bip.boguchwala.pl/15265/15265/art7708.html

  • Data aktualizacji: 2018-12-11 14:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 858 983