36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Budowa chodnika w miejscowości Racławówka

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388R Trzciana-Nosówka-Zwięczyca w km od 9+280 do 10+830 w miejscowości Racławówka w ramach projektu pn. Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu i pieszych na drodze powiatowej 1388R Trzciana - Nosówka - Zwięczyca w miejscowości Racławówka.

bip.boguchwala.pl/15265/15265/art7493.html

  • Data aktualizacji: 2018-10-18 14:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 566 046