36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Budowa chodnika w miejscowości Racławówka

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388R Trzciana-Nosówka-Zwięczyca w km od 9+280 do 10+830 w miejscowości Racławówka w ramach projektu pn. Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu i pieszych na drodze powiatowej 1388R Trzciana - Nosówka - Zwięczyca w miejscowości Racławówka.

bip.boguchwala.pl/15265/15265/art7493.html

  • Data aktualizacji: 2019-01-23 14:25
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 070 665