36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. "Zadanie 1 - Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała dla terenu położonego w m. Lutoryż, Zarzecze, Boguchwała, Zadanie 2 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w m. Lutoryż, Zarzecze, Boguchwała"

http://www.bip.boguchwala.pl/15265/15265/art6848.html

  • Data aktualizacji: 2018-12-11 14:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 858 987