36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkurs ofert - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 247.2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku przyznał dotację na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2019 pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C w Mogielnicy" Fundacji Podaruj Miłość w kwocie 420 600,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy sześćset złotych).

  • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 560 077