36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 60.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na realizację zadań przeznacza się w formie wsparcia kwotę w wysokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

  • (2,53 MB)

    załączył: Katarzyna Błońska-Mnich, Administrator dnia 2018-04-30 12:08

Liczba odsłon: 2467
  • Data aktualizacji: 2021-03-04 15:07
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 318 187