36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem Nr 54.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku, przyznał dotację na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja wyjazdu studyjnego na targi BCC - międzynarodowe forum kontaktów biznesowych Brześć 2018" Klubowi Przedsiębiorców Gminy Boguchwała.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w  wysokości: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych).

  • Data aktualizacji: 2021-03-01 07:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 304 912