36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 249.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku, przyznał dotację na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2018 pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C w Mogielnicy":

  • Fundacji Podaruj Miłość Osobom Niepełnosprawnym z Nosówki - dotacja w kwocie 304 320,00 zł (słownie: trzysta cztery tysiące trzysta dwadzieścia złotych).
  • Data aktualizacji: 2021-02-25 14:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 290 606