36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 178/2017 z dnia 25 września 2017 roku, przyznał Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Gimnasion" Boguchwała dotację w formie wsparcia na realizację zadania publicznego pn. "Jesień z boksem olimpijskim".

Na wsparcie realizacji zadania przeznacza się kwotę w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

  • Data aktualizacji: 2020-10-01 15:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 411 791