36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 146/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku, przyznał Towarzystwu Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale dotację w formie wsparcia na realizację zadania publicznego pn. "RoboCode - młody kreator".

Na wsparcie realizacji zadania przeznacza się kwotę w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

  • Data aktualizacji: 2021-01-27 08:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 105 249