36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 106/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku przyznał dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2017 roku.

  1. Towarzystwu Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "Dżet Rzeszów-Boguchwała" na zadanie pn. "Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Tańca Dżet 2017" - dotacja w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
  2. Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów "Aktywny Senior" Gminy Boguchwała na zadanie pn. "Spotkania Seniorów z Historią i Naturą" - dotacja w kwocie 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)
  3. Stowarzyszeniu Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Kompanija" w Boguchwale na zadanie pn. "Smaki Jesieni" - dotacja w kwocie 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych)
  4. Stowarzyszeniu Kultury, Tradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń z siedzibą w Zgłobniu na zadanie pn. "Smaki Pokoleń - Międzypokoleniowe Warsztaty Kulinarne" - dotacja w kwocie 8 400,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych)
  • Data aktualizacji: 2018-06-19 08:25
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 972 157