36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 58/2017 z dnia 8 maja 2017 roku, przyznał dotację Fundacji Podaruj Miłość Osobom Niepełnosprawnym na realizację zadania publicznego pn. "Wszyscy są zwycięzcami".

Na wsparcie realizacji zadania przeznacza się kwotę w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

  • Data aktualizacji: 2019-09-16 17:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 435 159