36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 49/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku, przyznał Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Boguchwała dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Bez Barier".

Na wsparcie realizacji zadania przeznacza się kwotę w  wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

  • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 560 298