36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 10/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku, przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury w 2017 roku:

  • Stowarzyszeniu Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Kompanija" w Boguchwale na zadanie pn. "Folklor naszą przyszłością - przywracamy dawne przyśpiewki ludowe wraz z tańcami naszego regionu".

Kwota dotacji: 10 956,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych).

  • Data aktualizacji: 2018-05-25 14:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 867 605