36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 10/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku, przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury w 2017 roku:

  • Stowarzyszeniu Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Kompanija" w Boguchwale na zadanie pn. "Folklor naszą przyszłością - przywracamy dawne przyśpiewki ludowe wraz z tańcami naszego regionu".

Kwota dotacji: 10 956,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych).

  • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 560 358