36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 166/2016 z dnia 29 września 2016 roku, przyznał dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z Gminy Boguchwała w 2016 roku:

  • ZKS Izolator Boguchwała na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z Gminy Boguchwała w  2016 roku" - kwota dotacji 22 440,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych),
  • UKS Gimnasion Boguchwała na realizację zadania pn. "Prowadzenie zajęć bokserskich z młodzieżą z terenu Gminy Boguchwała" - kwota dotacji 2 560,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych).
  • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 560 463