36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. UM: pn. 7:30-15:30 (BOK, USC, RSO do 17:00), wt.-pt. 7:30-15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. UM: pn. 7:30-15:30 (BOK, USC, RSO do 17:00), wt.-pt. 7:30-15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań z zakresu kultury w 2016 roku

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 60/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku, przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury w 2016 roku:

  • Stowarzyszeniu Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Kompanija" w Boguchwale na projekt pn. "Folklor naszą przyszłością - przywracamy dawne przyśpiewki ludowe wraz z tańcami z naszego regionu" - kwota dotacji 9 936,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych).
  • Data aktualizacji: 2020-01-21 14:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 11 166 677