36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań z zakresu kultury w 2016 roku

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 60/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku, przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury w 2016 roku:

  • Stowarzyszeniu Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Kompanija" w Boguchwale na projekt pn. "Folklor naszą przyszłością - przywracamy dawne przyśpiewki ludowe wraz z tańcami z naszego regionu" - kwota dotacji 9 936,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych).
  • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 560 217