36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 50/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku, przyznał dotację na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży z Gminy Boguchwała w okresie do 15 lipca 2016 roku:

  • ZKS Izolator Boguchwała na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży z Gminy Boguchwała w okresie do 15 lipca 2016 - tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia sportowego wśród społeczności Gminy Boguchwała ze szczególnym uwzględnieniem popularyzowania wśród dzieci i młodzieży piłki nożnej jako odpowiedniej formy wychowawczej podczas rozwoju młodego człowieka" - kwota dotacji 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), przekazanych w formie wsparcia.

  • Data aktualizacji: 2021-02-25 14:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 290 312