36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 251/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Boguchwała w roku 2016, w tym:

  1. Tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia sportowego wśród społeczności Gminy Boguchwała w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem gier zespołowych, prowadzenie rozgrywek amatorskich.
  2. Organizacja dla dzieci, młodzieży i dorosłych imprez i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach we współpracy ze związkami sportowymi, stowarzyszeniami.

Na realizację zadań przeznacza się w formie wsparcia kwotę w wysokości 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

 

  • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 560 094