36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez podmiot w trybie bezkonkursowym

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Senior-Wigor", złożona przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Uwagi dotyczące oferty, zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) można zgłaszać na adres e-mail: um@boguchwala.pl w terminie 7 dni od dnia zmieszczenia oferty.

  • Data aktualizacji: 2021-03-04 15:07
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 318 078