36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez podmiot w trybie bezkonkursowym

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "RoloMania w Boguchwale - organizacja i przeprowadzenie zajęc dla dzięci i młodzieży w zakresie nauki jazdy na rolkach na terenie skateparku w Boguchwale", złożona przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Współpracy i Rozwoju "Progres" na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty, zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) można zgłaszać na adres e-mail: w.kalandyk@um.boguchwala.pl do dnia 5 października 2015 r.

  • Data aktualizacji: 2020-09-18 14:55
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 333 099