36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 124/2015, przyznaje dotacje celową na realizacje zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w roku 2015:

  • Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Gimnasion" w Boguchwale w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na zadanie: "Rozwój sportu w Gminie Boguchwała poprzez poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Boguchwała, zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Boguchwała do działalności sportowej, podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców uprawiających sport zawodniczo oraz działających na terenie Gminy klubów sportowych".

  • Data aktualizacji: 2021-02-24 08:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 272 287