36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego

W wyniku analizy formalnej, merytorycznej i rachunkowej oferty realizacji zadania publicznego złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej w dniu 08.06.2015 r. przez Zakładowy Klub Sportowy Izolator z siedzibą w Boguchwale, ul. Techniczna 1 otrzymuje dotację w formie wsparcia na realizację zadania pn. "Organizacja wypoczynku letniego - Obóz sportowy dla dzieci młodzieży z terenu Gminy Boguchwała".

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 7 000 zł, słownie: siedem tysięcy złotych.

  • Data aktualizacji: 2021-02-25 14:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 290 408