36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie polityki społecznej w roku 2015

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 69/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku przyznał dotacje na realizacje zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie polityki społecznej w roku 2015:

  • Lokalnej Grupie Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja" na realizację zadania pn. "Program wsparcia działań informacyjno-promocyjnych dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała, Lubenia i Świlcza" - w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), przekazanych w formie wsparcia.
  • Data aktualizacji: 2019-12-05 14:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 910 310