36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie polityki społecznej w roku 2015

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 69/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku przyznał dotacje na realizacje zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie polityki społecznej w roku 2015:

  • Lokalnej Grupie Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja" na realizację zadania pn. "Program wsparcia działań informacyjno-promocyjnych dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała, Lubenia i Świlcza" - w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), przekazanych w formie wsparcia.
  • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 560 369