36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego z pomocy społecznej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert a realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w roku 2015

Do konkursu wpłynęła jedna oferta - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie.

Po przeprowadzeniu wstępnej analizy, oferta spełniła wymagania formalne i zakwalifikowała się do oceny merytorycznej. W drugim etapie Komisja Konkursowa przeanalizowała zawartość merytoryczną oferty. W wyniku przyznanych ocen punktowych Komisja zawnioskowała do Burmistrza Boguchwały o przyznanie dotacji w kwocie 90 000 zł, Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie.

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 180/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku, przyznał dotację na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej "świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w roku 2015", Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie, w wysokości 90 000 zł, słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych.

  • Data aktualizacji: 2021-03-01 07:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 305 041