Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 85.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.05.2022 r. o godzinie 10:00.

LINK: https://www.bip.boguchwala.pl/222,223/223/art23501.html

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2022-04-11
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2022-04-11 15:38
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność