36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 85.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.05.2022 r. o godzinie 10:00.

LINK: https://www.bip.boguchwala.pl/222,223/223/art23501.html

  • Data aktualizacji: 2023-03-29 09:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 18 810 695