36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia

Konsultacje społeczne Projektu 3.0 Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023

Burmistrz Boguchwały zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Projektu 3.0 Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023.

Konsultacje społeczne prowadzone będą od dnia 21.09.2018r. do 28.09.2018 r. Projekt Strategii udostępniony jest nastronie oficjalnego serwisu Gminy Boguchwała www.boguchwala.pl.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnejza pomocą Formularza Zgłaszania Uwag. Wypełniony Formularz można:

  1. przesłać drogą elektroniczną na adres um@boguchwala.pl, wpisując w tytule e-maila "Konsultacje społeczne - Projekt 3.0 Strategii Rozwoju",
  2. dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała z dopiskiem "Konsultacje społeczne - Projekt 3.0 Strategii Rozwoju".

Uwagi i wnioski przyjmowane będą do dnia 28.09.2018 r. włącznie. Uwagi i wnioski przesłane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego pod numerem tel. 17 87 55 220

Pliki do pobrania

  • Data aktualizacji: 2021-03-01 07:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 304 999