36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia

Ogłoszenie o wynikach otwartego naboru na wyłonienie partnera

Ogłoszenie o wynikach otwartego naboru na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o wyborze oferty - dotyczy zadania pn. "Wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu Nr RPPK.07.04.00 – IP.01 – 18 005/16 Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.4. Rozwój Opieki Żłobkowej w Regionie".

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.08.2016 r. o godz. 8:00 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, pok. nr 24.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta:

  • Oferta nr 1 - Akademia Maluszka Słodki Bobasek S.C., 35-026 Rzeszów ul. Reformacka 4

Do wykonania zadania wybrano Ofertę nr 1 złożoną przez Akademię Maluszka Słodki Bobasek S.C., 35-026 Rzeszów ul. Reformacka 4.

  • Data aktualizacji: 2021-03-01 07:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 304 943