36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia

Zebranie Wiejskie w Niechobrzu

9 czerwca 2016 roku o godz. 20:00 w Domu Ludowym w Niechobrzu odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. wyrażenie opinii dotyczącej sprzedaży działki gminnej położonej na terenie sołectwa Niechobrz
  3. Wyrażenie opinii dotyczącej zamiany działek gminnych położonych na terenie sołectwa Niechobrz
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na rok 2016
  5. Informacja o realizacji inwestycji na terenie sołectwa Niechobrz
  6. Informacja nt. budowy stacji bazowych telefonii komórkowej w Niechobrzu.
  7. Wolne wnioski i zapytania.

Zgodnie z Statutem Sołectwa w przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. 9 czerwca 2016 roku o godzinie 20:15.

  • Data aktualizacji: 2019-09-16 17:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 435 356