36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia

Odwołanie konkursu ofert

Burmistrz Boguchwały odwołuje konkurs ofert na realizację Zadania pt. "Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR w Racławówce" ogłoszony w formie załącznika do Zarządzenia nr 222/2015 z dnia 3 listopada 2015 r.

Odwołanie konkursu nastąpiło z powodu niepodpisania umowy na prowadzenie w/w zadania przez podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert.

Informację niniejszą zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boguchwała, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz na stronie internetowej: www.boguchwala.pl.

  • Data aktualizacji: 2021-02-25 14:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 290 351