36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia

Odwołanie konkursu ofert

Burmistrz Boguchwały odwołuje konkurs ofert na realizację Zadania pt. "Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR w Racławówce" ogłoszony w formie załącznika do Zarządzenia nr 222/2015 z dnia 3 listopada 2015 r.

Odwołanie konkursu nastąpiło z powodu niepodpisania umowy na prowadzenie w/w zadania przez podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert.

Informację niniejszą zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boguchwała, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz na stronie internetowej: www.boguchwala.pl.

  • Data aktualizacji: 2018-04-26 13:37
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 759 501