36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko animatora

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale z dniem 21.08.205 r. ogłasza nabór na wolne stanowisko:

ANIMATOR KULTURY
Wymiar etatu: 1/2
Zatrudnienie: od dnia 01.09.2015
Miejsce pracy: Świetlica dla dzieci klas I-III prowadzona przez MCK w Boguchwale w Szkole Podstawowej w Boguchwale.

Wymagania:

 • wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym,
 • spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu,
 • uczciwość, rzetelność w pracy, dobre podejście do dzieci, pomysłowość, kreatywność,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.

Na dokumenty aplikacyjne składają się:

 • list motywacyjny,
 • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. : Dz.U. 2014 r. poz. 1182),
 • poświadczone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty należy składać w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale, ul. Rynek 2, 36-040 Boguchwała do dnia 26.08.2015.

Wybór dokona się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 27.08.2015. Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę telefonicznie.

Więcej informacji u Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale pod nr tel. 17 23 06 572.

 • Data aktualizacji: 2021-02-25 14:33
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 290 263