36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia

Komunikat o zwalczaniu śmietki ćwiklanki

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie informuje o zwalczaniu śmietki ćwiklanki. Na plantacjach buraka stwierdzono występowanie śmietki ćwiklanki. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania śmietki ćwiklanki na plantacjach buraka cukrowego i pastewnego należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Stwierdzenie na plantacji średnio:

  • 7 jaj na roślinę w fazie 2 liści, lub
  • 14 jaj na roślinę w fazie 4 liści, lub
  • 2 larwy na jeden liść, lub
  • uszkodzenia ponad 20% powierzchni asymilacyjnej liści

jest sygnałem do przeprowadzenia zabiegu zwalczającego.

Pierwszy zabieg przeprowadza się w okresie wylęgu larw śmietki ćwiklanki I pokolenia, co przypada w ostatniej dekadzie maja do początku czerwca. Dalsze zabiegi przeprowadza się w miarę zwiększania liczebności szkodnika z uwzględnieniem progu szkodliwości. Termin zwalczania II pokolenia przypada w lipcu.

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - (www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),

2) Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - (www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).

Uwagi:

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.

2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

3) Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.

4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.

5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

  • Data aktualizacji: 2021-03-01 07:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 304 992